مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوار گفت: عملیات ردیابی و پایش آفات باغی نظیرخوشه خوار انگور، مگس میوه مدیترانه ای ، کرم گلوگاه انار، بید زیتون و مگس زیتون در باغ های این شهرستان با فعالیت ایستگاه ردیابی با همکاری کارشناسان کلینک گیاهپزشکی رویان انجام گرفت.


به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوار، سهراب ریحانی با بیان اینکه ردیابی آفات به روش مشاهده ای ، نصب تله های جلب کننده فرمونی و داده های هواشناسی انجام شده، تصریح کرد:تاکنون 20 تله فرمونی در نقاط مختلف شهرستان نصب، و به صورت هفتگی بررسی می گردد.


به گفته ریحانی؛ آفت کرم خوشه خوار انگور در سطح 6 هزار و 700 هکتار از باغات این شهرستان و حدود 600 هکتار از باغات هلو و انار علیه آفات مگس میوه مدیترانه ای و کرم گلوگاه انار ردیابی و زمان مبارزه تعیین واطلاع رسانی گردیده است.
نصب فرمون های جلب کننده آفت توسط کارشناسان ازاسفند ماه سال 1400 شروع و تا پایان سال جاری بطور مستمر در باغ های این شهرستان، نصب می گردد.
وی بیان داشت: آماده سازی و نصب تله های جلب کننده حاوی مایع سراتراپ، فرمون‌های جلب کننده حشرات و طعمه مسموم تهیه شده با پروتئین هیدرولیزات نقش بسزایی در کاهش جمعیت آفت مگس میوه مدیترانه و پیشگیری از خسارت آن داشته است.


مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوار با اشاره به اینکه مهمترین گام در مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی، ردیابی و پیش‌آگاهی است افزود: اولین قدم، ثبت داده‌های هواشناسی اعم از حداکثر و حداقل دما، رطوبت، سرعت و جهت باد و همچنین تعیین فنولوژی گیاه و آفت است که با ردیابی و پایش می‌توان از زمان مناسب کنترل آفت مطلع شد، کاهش مصرف بی‌رویه سموم شیمیایی و به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی آفت‌کش‌ها، بهبود کیفیت و تولید محصول سالم و ارتقاء سطح سلامت عمومی جامعه را به همراه دارد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد