شهرستان کوار در طول جغرافیایی 25 درجه و 42 ثانیه و عرض جغرافیایی 29 درجه و 11 ثانیه قرار دارد ،از شمال و غرب به بخش مرکزی شیراز و جنوب به شهرستانهای فیروزآباد و جهرم و از مشرق به شهرستان سروستان منتهی می شود .

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد