در شهرستان کوار، تپه های تاریخی پیش از تاریخ تا زمان هخامنشیان وجود دارد، که بعضی از آنها توسط باستان شناسان، کاووش شده اند، مثل تل هکوان و... اما مهمترین بنای باستانی موجود در کوار سد تاریخی بند بهمن می باشد، که بنای آن به زمان هخامنشیان می رسد. و قدیمیترین سد مورد استفاده در ایران می باشد. و همچنین پل ارتباطی بر روی رودخانه قره آغاج که در زمان ساسانیان بنا شده است و پلی دیگر که در زمان صفویان بر روی این رودخانه بنا شده است. و البته آثاری از کاخی هخامنشی نیز در این شهرستان وجود دارد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد