مدیرجهاد کشاورزی شهرستان کوار از آغاز برداشت گندم در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در این شهرستان خبر داد و گفت:

برداشت گندم آبی از5000 هکتارازمزارع شهرستان آغازو پیش بینی می شود تا اواسط تیرماه ادامه داشته وبیش از 25هزارتن گندم تولید گردد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوار،عبدالرسول جوکار اظهار کرد: به دلیل بروز خشکسالی و کاهش شدید بارش های سال آبی سال، کاهش تولیدخواهیم داشت، درسال زراعی جاری حدود 515هکتارگندم دیم نیز باتوجه به بارش های خوب فصل پاییز کشت شدکه متاسفانه به مرحله برداشت نرسید.

وی عنوان کرد: برداشت درحال حاضر بابیش از30 دستگاه کمباین درحال انجام است که درروزهای اتی به تعدادآن افزوده خواهدشد.

جوکار گفت: لازم به ذکراست که این شهرستان درتولید بذرگندم نیز نقش بسزایی دارد به طوریکه بیش از 60 درصد بذر مصرفی درشهرستان تولید وبه شرکت های تولید بذورتحویل داده میشود تا بعدازبوجاری وضدعفونی به کشاورزان تحویل شود بذور تولیدی شهرستان ازطبقه مادری رقم ترابی وگواهی شده رقم سیروان  می باشد

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد