آبیاری نوین
کل مساحت اجرا شده شهرستان تا کنون بیش از ده هزار هکتار است که از این مقدار تعداد 585 طرح بامساحت 3693 هکتار با پرداخت یارانه دولتی بالغ بر146586 میلیون ریال از سال 90 (بدو تأسیس شهرستان کوار) اجرا شده است و سالانه پیش بینی میگردد در حدود 2000هکتار طرح با استفاده از کمک بلا عوض دولتی و بین 1500 تا 2000 هکتار بصورت آزاد (صیفی و باغ) اجرا گردد.
طرحهای اجرا شده تجهیز و نوسازی اراضی
تسطیح اراضی حدود 1000 هکتار اجرا شده و 660 هکتار در دست اجرا (از اعتبارات سال مالی 1393)
جاده بین مزارع 71   کیلومتر
کانال سنگ و سیمان با روکش بتنی

27.7کیلومتر

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد