کارشناس مسئول اداره آب و خاک و امورفنی زیربنایی شهرستان کوارازاتمام فاز اول عملیات اجرایی طرح آبیاری نوین  در سطح 60 هکتار خبر داد.

 
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوار، ایمان روشن ضمیر گفت: اراضی مذکور در سطح ۹۵.۶۴ هکتار واقع در روستای محمود آباد بخش مرکزی شهرستان کوار است، که در مرحله اول حدود۶۰ هکتار از اراضی به سیستم آبیاری تلفیقی تجهیز  و مابقی آن پس از رفع موانع و مشکلات پروانه بهره برداری چاه سوم و ساخت استخر ذخیره آب به منظور جمع آوری آب خروجی از سه حلقه چاه اجرا خواهد شد.
 
وی افزود :سیستم آبیاری تلفیقی مذبور یکی از محدود طرح های بزرگ در سطح استان بوده که برای اولین بار در شهرستان کوار با اعتبار ۱۴۸۰۰ میلیون ریال اجرا شد و  مبلغ ۱۰۵۰۰میلیون ریال آن از محل بند "ه" تبصره ۴ قانون بودجه دولتی سال ۱۳۹۸ پرداخت و مابقی از طریق مشارکت بهره برداران و شرکاء تامین شده است.
 
 شایان ذکر است سامانه آبیاری تلفیقی شامل بکارگیری دومنظوره آبیاری بارانی و نواری در اراضی زراعی است. 
 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد