کارشناس ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوار از طرح ایجاد باغچه های سلامت خانگی و آموزش تغذیه با هدف مدیریت استفاده بهینه از منابع آب و خاک ، استفاده مطلوب از نهاده های شیمیایی و بذر مرغوب و همچنین تاکید بر بهبود  تغذیه جامعه  با همکاری وزارت بهداشت ومدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوار که از سال ۱۳۹۶ آغازشده است خبر داد.


 پریسا پیوستی افزود : آموزش بالغ بر 302 نفر روز در زمینه تغذیه وتولید محصول سالم ٬ تولید باغچه سبزیجات٬ تولید و کشت گیاهان دارویی و اهمیت و نحوه تشکیل صندوق خرد زنان  روستایی و بازدید ونظارت کارشناسان بر باغچه های خانگی وارائه توصیه های فنی  و ترویج کشت سبزیجات و تولید محصول سالم و  تغذیه سالم از جمله اقدامات در اجرای این طرح بوده است.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد