بهداشت روان2

مسئول بهداشت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوار گفت:بهداشت روان کارکنان در هر سازمان و مؤسسه ای از جمله مسائل مهمی است که باید بدان توجه شود. از این رو مدیران بایستی به نیروی انسانی و تأمین امکانات رفاهی، خواسته ها و نیازهای آنان به عنوان عاملی برای افزایش کارایی و سطح بهره وری توجه کنند تا به اهداف اصلی خود دست یابند.

ویدا لاهوتی افزود: با توجه به دیدگاه فوق در روز سه شنبه مورخ 95/04/29 کلاس آموزشی بهداشت روان جهت کارکنان جهاد کشاورزی با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان برگزار شد.

بهداشت روان 1

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد